Thông tin thay đổi trung học phổ thông có kế hoạch thay đổi như thế nào

Bộ GD-ĐT vừa xong xuôi dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông thế hệ và sẵn sàng công bố để lấy ý kiến của toàn xã hội.Trong đó giáo dục...
read more