Bạn trẻ và cuộc sống : Cô vợ điên và câu chuyện đẫm nước mắt

Khi tôi cưới Hân được 1 năm thì tôi lại bị vướng vào một vụ rắc rối, và chính rắc rối này đã gây ra một kết cục đẫm nước mắt cho vợ tôi. Đi làm về, tôi đã nghe...
read more