Các ý tưởng dạy con tiến bộ nhanh hơn

Có những mẹ đã chọn cách thức “trị” lại tính “giả điếc, không nghe, không làm” của con bằng cách cắt giảm thời gian xem tivi, không mua đồ chơi hoặc phạt làm việc nhà… Thế mà hầu hết các...
read more